Сряда, Февруари 19, 2020

Специализирани счетоводни услуги

Индивидуални финансови отчети
ЕЛИВ съставя финансовите отчети, от които имате нужда, като общ бюджет, по дейности , райони,проекти или конкретна работа/изделие,стока/.

Дискусия относно управлението и аналитичен доклад
ЕЛИВ ще анализира и докладва финансовите операции с Вас на месечен доклад за управлението.

Данъчно, осигурително и трудово право
- Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация
- Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност)
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП
- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП
- Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
- Представителство при провеждане на ревизии и одити
- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
- Издаване на фактури от името на клиента.

Данъчни услуги при продажби
Ние изготвяме съответните данъчни фактури при продажбите, необходими за вашия бизнес.

Данъчни услуги при формиране печалбата на компанията
Ние предлагаме годишно данъчно приключване, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации, Интерстат декларации, изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети.

Webdesign by Varna Webdesign