Сряда, Февруари 19, 2020

Данъчни услуги

ЕЛИВ е специализирана фирма в извършването на широк кръг от данъчни услуги, включително:

Изготвяне на данъчни декларации
Нашият екип предлага професионално изготвяне на всички видове данъчни декларации за физически и юридически лица на конкурентни и достъпни цени.

Ние ще да работим с вас целогодишно, ако е необходимо с цел да се минимизира общата данъчна тежест.

Ние изготвяме данъчни декларации за клиенти, които развиват бизнеса си в България или Великобритания в съответствие с данъчното законодателство на съответната страна. Също така за местни и чуждестранни лица. За чуждестранните лица данъчните услуги, които извършваме са изцяло съобразени както с местното данъчно законодателство, така и с данъчното законодателство на страната, чийто гражданин е лицето.

Данъчно планиране
Нашата фирма непрекъснато следи промените в данъчното законодателство, което позволява на клиентите ни да сведат до минимум настоящите и бъдещи данъчни задължения. Ако е необходимо, можем да се приложи система за предотвратяване на извънредни разходи от лихви и глоби дължими при закъсняло подаване на информация. Разбира се, ние предлагаме пълна данъчна подготовка при подаване да декларациите.

Нашата компания предлага пълен пакет от
данъчни услуги. Ние ще работим с вас целогодишно, ако е необходимо с цел да се минимизираобщата данъчна тежест. Нашата фирма изготвя данъчни декларации както за физически, така и за юридически лица.

Нашият опит в изготвянето на декларации и кореспонденция с данъчната администрация ни дава възможност да предоставим тези услуги на икономически ефективна база.

Промени в данъчното законодателство
Ние ежедневно преразглеждане промените в данъчното законодателство, за да разполагаме с винаги актуална информация. Екипът на фирмата се е утвърдил като експерти в областта на данъчното право и често подлежи на обучения в различни области на данъчно законодателство, включително теми като Данък недвижими имоти и теми свързани с международното данъчно право.

Webdesign by Varna Webdesign